Varukorgen uppdaterad

TOPCAT katamaraner förses med kostnadsfri DNA-märkning

Från och med september 2018 kommer samtliga Sverige-sålda TOPCAT katamaraner att kostnadsfritt DNA-märkas med SmartDNA®. DNA-märkningen avskräcker tjuvar och säkrar ett högt andrahandsvärde.

Patenterat säkerhetsskydd som godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen

SmartDNA® är ett patenterat säkerhetsskydd som har kvalitetssäkrats och godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Nationellt Forensiskt Centrum, fd Statens kriminaltekniska laboratorium.

Varje TOPCAT katamaran märks med ett medel som är framställt ur växtriket, vilket ger båten ett unikt DNA som kan användas av Polisen i Sverige samt andra Europeiska länder för spårning av rättmätig ägare. Tekniken har revolutionerat det kriminaltekniska arbetet världen över och är ett modernt samt effektivt stöldskydd mot kriminella.

Beprövad teknologi och arbetsprocess säkrar fällande domar

Vi har valt att samarbeta med Safe Solution SmartDNA AB för att deras SmartDNA® teknologi och arbetsprocess är välbeprövad med flera uppmärksammade och fällande domar i Sverige samt utomlands. Man jobbar tätt med Polis, Försäkringsbolag och Larmbolag i olika länder för att tillhandahålla marknadens effektivaste märkDNA.

DNA-märkningen appliceras på varje TOPCAT katamaran, osynlig för blotta ögat, men synlig i Polisens lampor med ultraviolett ljus. Märkningen innehåller en unik kod som Polisen spårar vid misstänkt stöldgods genom ett labb-test eller direkt på plats. Genom SmartDNA® och TOPCAT Sweden AB kan Polisen finna den rättmätiga ägaren till stöldgodset, vilket gör att ägaren återfår stulet gods och de kriminella får hårdare straff.

Effektiv synlig märkning avskräcker tjuven

Med SmartDNA® dekaler strategiskt placerade på TOPCAT katamaraner så minskar stöldrisken avsevärt då kriminella direkt inser att stöldgodset kommer att inbringa ett lågt värde pga DNA-märkningen.

Dom välkända dekalerna utgör en första barriär i stöldskyddet med en effektiv spårningsteknologi som ytterligare skydd.

Kostnadsfri märkning av alla båtar stärker skyddet

För att ytterligare stärka skyddet märks samtliga TOPCAT katamaraner kostnadsfritt då dom är nya. Tjuvar och hälare kan med andra ord vara 100% säkra på att en TOPCAT katamaran är DNA-märkt och förhoppningsvis då vara smarta nog att undvika dessa.

DNA-märkningen kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt och därför har TOPCAT Sweden AB valt att inkludera märkningen helt utan extra kostnad för den som köper en ny katamaran.

"Vår kostnad för att DNA-märka båtarna överträffas många gånger om av värdet för kunderna och då blir DNA-märkningen en självklarhet för oss", säger Robert Bergqvist,​ VD på TOPCAT Sweden AB.

Billigare försäkring med SmartDNA®

Flera svenska försäkringsbolag bekräftar förträffligheten med SmartDNA® och erbjuder billigare försäkringar för båtar som är DNA-märkta. Kontakta gärna If, Moderna eller Länsförsäkringar Halland för prisuppgifter och erbjudanden.

Mer om SmartDNA®

För mer information om SmartDNA®, besök Safe Solution SmartDNA AB:s website.

 

Inte bara säkra att äga utan också säkra att använda

Förutom att vi vill göra det så säkert som möjligt att äga en TOPCAT katamaran så designas och byggs dom såklart också för att vara säkra att använda. Läs mer om detta genom att klicka här.

 

03 Sep 2018

Nyhet TOPCAT Sammarbete