Varukorgen uppdaterad

Om TOPCAT Sweden AB

I Sverige marknadsförs och säljs TOPCAT katamaraner av TOPCAT Sweden AB. Vi är exklusiv svensk återförsäljare och representerar TOPCAT på den svenska marknaden.

Vår affärsmodell

Företaget startades under våren 2018 och lagom till sommaren lanserades vår moderna ehandels-website. Liksom Tesla Motors säljer vi uteslutande via vår website och vår logistik-lösning tillser snabb leverans med fri frakt direkt till svenska adresser. Vi har ingen fysisk affär som du kan komma in till men vill du provsegla en TOPCAT katamaran så är det bara att anmäla dig till ett av våra evenemang.

Genom en direktkontakt med dig som kund kan vi ge dig bäst service. Du beställer en katamaran på vår website och får den levererad då du vill. Under hela processen har du kontakt endast med oss. Vi levererar katamaranen fraktfritt till den adress du har specificerat vid beställningen och hjälper dig att montera ihop båten ifall du vill det. Behöver du senare köpa tillbehör eller reservdelar så gör du också det på vår website och självfallet levereras detta också fraktfritt till din adress.

Vårt löfte till dig som kund

Hos oss är "kunden i centrum" inte bara en corporate-floskel. Vi är medvetna om att vi inte bara konkurrerar med andra katamaran-märken utan även med andra fritidsaktiviteter som du och din familj funderar på att ägna er åt. Det vi kan lova dig är att vi kommer att göra allt i vår makt för att ditt ägande av en TOPCAT katamaran ska bli den härlig upplevelse som du söker. Enkelt, säkert, hållbart och roligt är våra kärnvärden. Förutom att båtarna ska vara skitroliga att segla med så ska också din beställning och leverans gå smärtfritt utan några dolda extrakostnader för frakt eller annat. Vår tyska ingenjörskonst borgar för smarta och genomtänkta lösningar för att göra ditt liv och TOPCAT-ägande både enkelt och säkert - under många år.

Vid din första beställning kommer du att mata in dina kontakt- och kreditkortsuppgifter i vårt system. Vi sätter ett enormt värde på att du litar på oss och har tillsett att vår ehandels-lösning är baserad på en mycket säker plattform som helt och hållet driftas inom Sveriges gränser. Du kan läsa mer i detalj om hur vi jobbar med att skydda ditt data i vår personuppgiftspolicy.

Vårt löfte till vår planet - miljöpolicy

TOPCAT Sweden AB tillhandahåller ett rekreationsmedel som då det används är mycket miljövänligt. Vinden är ditt drivmedel och inga hälsofarliga ämnen släps ut då katamaranerna används till sjöss. Vi ser det som att vi är med och möjliggör framtidens hållbara samhälle med våra produkter och vårt miljöarbete.

Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med miljö som en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Trots att vi är ett litet företag så är det vår ambition att påverka omvärlden till bättre miljöprestationer, detta genom att ställa krav på våra affärspartners samt att i samspel med kunder och andra
aktörer skapa och sprida miljöanpassade lösningar och produkter.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

  • Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet,
  • Katamaranerna designas för reparation, återvinning och ökad livslängd vilket skapar goda referenser för framtida affärer,
  • Miljömålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring,
  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur,
  • Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om,
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare och partners har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer,
  • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan,
  • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som minimikrav.


Denna policy bygger på TOPCAT Sweden AB:s kärnvärden och uppförandekod samtidigt som den är en del av vårt ledningssystem. Vi vill, genom vårt utvecklingsarbete, arbetssätt och erbjudande stå för ett ansvarsfullt företagande.